Sayfalar

Site İçinde Ara

2 Aralık 2016 Cuma

Kredi borçlusu emeklinin maaşına banka bloke koyabilecek!KREDİ BORÇLUSU EMEKLİNİN MAAŞINA, BORCUNA MAHSUBEN BANKA BLOKE KOYABİLECEK.

T.C.
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi
Esas No          : 2015/7196
Karar No       : 2016/12943
Karar Tarihi : 11.05.2016

“İçtihat Metni”

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

17 Kasım 2016 Perşembe

İşyeri dışında yapılan tuzak satışlar!Sayfadaki yazıların tüm hakkı TÜKETİCİ HUKUKU AKADEMİSİ' ne aittir. Yayınlanacak mecrada doğrudan link adresi verilmek kaydıyla yayınlanabilir.

Bu bilgilendirme yazısı ve dilekçe örneği Mehmet İMREK tarafından hazırlanmıştır.

Bu yazıda hiçbir firma doğrudan veya zımnen hedef alınmamıştır. Tüketiciyi doğru bilgilendirmek ve yönlendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın izni alınmadan MEB adı kullanılarak satış yöntemiyle dolandırıcılık yapılmaktadır. MEB tarafından yetkilendirilmiş firmaları bakanlığın web sitesinden öğreniniz.

İŞYERİ DIŞINDA KURULAN SATIŞ SÖZLEŞMELERİ
(KAPIDAN SATIŞ)

Satış mağazasına bizzat gitmeden satıcının veya temsilcisinin işyeri dışında eve, okula veya bulunduğunuz ortama gelerek pazarlama yöntemiyle yapılan bir satış türüdür. Bu satış türü daha çok küçük ev aletleri, elektrikli aletler, elektronik ürünler, sağlık ürünleri, güzellik ve makyaj ürünleri ve canlı eğitim hizmeti ve materyalleri vb. gibi ürünleri ve hizmetleri kapsamaktadır.

Tüketicinin bu satış işleminden 14 gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai bir şart ödemeksizin satıştan cayabileceği satıcı tarafından tüketiciyi bilgilendirme yükümlülüğü vardır.


14 Kasım 2016 Pazartesi

TÜKETİCİ DAVALARINDA, İSTİNAF DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

İstinaf dilekçesi
MADDE 342- (1) İstinaf yoluna başvurma, dilekçeyle yapılır ve dilekçeye, karşı tarafın sayısı kadar örnek eklenir.
(2) İstinaf dilekçesinde aşağıdaki hususlar bulunur:
a) Başvuran ile karşı tarafın davadaki sıfatları, adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve adresleri.
b) Varsa kanuni temsilci ve vekillerinin adı, soyadı ve adresleri.
c) Kararın hangi mahkemeden verilmiş olduğu ve tarihi ile sayısı.
ç) Kararın başvurana tebliğ edildiği tarih.

12 Kasım 2016 Cumartesi

Kredi Kartı Akdi Faiz Oranlarında İndirime Gidildi.

Merkez Bankası Kredi kartı akdi faiz oranlarında indirim yaparak değişikliğe gitti.

Son dönemdeki ekonomik gelişmeler ve piyasa koşulları dikkate alınarak, kredi kartı işlemlerinde
uygulanacak azami faiz oranlarının hesaplama yöntemi değiştirilmiştir. Yeni yönteme göre kredi kartı azami faiz oranları, ihtiyaç kredisi faiz oranları ile kredi kartlarının taşıdığı ilave riskler ve maliyetler dikkate alınarak belirlenecektir.

Bu çerçevede, Türk lirası ve yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında indirim yapılmıştır. 1 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranları Türk lirası için yüzde 1,84, yabancı para için yüzde 1,47, aylık azami gecikme faiz oranları Türk lirası için yüzde 2,34, yabancı para için yüzde 1,97 olarak belirlenmiştir.

16 Ekim 2016 Pazar

12 Bankaya Dava Açılabilir.

12 Bankaya Karşı Tazminat Davası Açılabilir.

Rekabet Kurulu tarafından 2011 yılında rekabeti ihlal ettikleri gerekçesiyle 12 banka hakkında soruşturma başlatmış ve yapılan incelemede 12 bankanın rekabeti ihlal ettikleri tespit edilmişti.

Rekabet Kurulu Kararı:

Dosya Sayısı     : 2011-4-91
Karar Sayısı      : 13-13/198-100
Karar Tarihi      : 08.03.2013

Rekabet Kurulu kararı sonrasında 12 banka Ankara 2. İdare Mahkemesinde dava açarak kararın iptali için dava açmıştı. Daha sonra Danıştay'da temyiz edilen dava ile 12 bankanın 4054 Sayılı Kanunun 4. maddesini ihlal ettiklerini ONAYARAK karara bağlamış oldu.

1 Ekim 2016 Cumartesi

13 Eylül 2016 Salı

Tüketici Hakem Heyetine gitmeden, E-Devlet veya Posta Yoluyla da başvurabilirsinizTüketici Hakem Heyetine gitmeden, E-Devlet veya Posta Yoluyla da başvurabilirsiniz

Çalışan veya zaman yokluğu sebebiyle çoğu tüketici hakkını arayamamaktadır. Aynı zamanda birçoğumuz, hakem heyetine bizzat gitmek zorunda olduğumuzu bilerek hakem heyetine başvurmakta vazgeçmektedir. Hâlbuki yasalaramız hak arama mücadelesini zorlaştırmak yerine daha da kolaylaştırmıştır.

Tüketiciler bakanlığın web sitesi üzerinden (TÜBİS, E-Devlet) ve posta yoluyla da (Mektup ile) Tüketici Hakem Heyetlerine bizzat gitmeden de başvuru yapılabilmesi mevzuat ile sağlanmıştır.

Bunun için;

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Şimdi Saat

Güvenli İnternet İhbar

FLAŞ... FLAŞ... FLAŞ... TURKCELL'E YARGI ŞOKU..!

Tüketici Hukuku Akademisi

Yorum EkleBİLGİ: CEP TELEFONU VEYA E-POSTA ADRESİNİZE GELEN "DOSYA MASRAFI VE KREDİ KARTI AİDAT KESİNTİLERİNİ GERİYE DOĞRU 10 YIL OLARAK ALIYORUZ" ŞEKLİNDEKİ SMS, MAİL VE SESLİ ÇAĞRILARA İTİBAR ETMEYİNİZ... BU BİR DOLANDIRICILIKTIR!!!

Paylaş- Twitle-Mail- Yazdır-Ekle

Tüketici Hukuku Akademisi Gadgets